VRIJMETSELAARSSYMBOLEN UIT DE KLASSIEKE OUDHEID ONTHULD – LEZING 02-11-13

Taal en teken. Vrijmetselaarssymbolen uit de klassieke oudheid onthuld – lezing door Dr. H. Schoonhoven : Loge Humaniteit te Meppelloge logo Wanneer: 2 november 2013 @ 11:00 – 13:00

Waar:Schouwburg Ogterop Meppel

Kosten: € 2,50 p.p. incl. koffie/thee/fris

Contact:H. Kooiker

Lezing 4 uit de lezingencyclus van het 100 jarig bestaan van de Vrijmetselaarsloge Humaniteit te Meppel

Datum 2 november 2013

Onderwerp: Taal en Teken, Vrijmetselaars symbolen  uit de Klassieke Oudheid onthuld!

Spreker:  Dr. Henk Schoonhoven

Dr. Henk Schoonhoven was tot 1992 universitair docent bij de vakgroep Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijks- universiteit Groningen waar hij in1980 promoveerde. Naast wetenschappelijke publicaties en edities vertaalde hij ondermeer de Aeneïs van Vergilius en de Octavia (op naam) van Seneca.Sinds 1992 verzorgt hij voor de Seniorenacademie (Hovo) Groningen, Friesland & Drenthe cursussen op het gebied van de antieke cultuur in de ruimste zin zoals algemene inleidingen in de cultuur van Griekenland en Rome, lectuurcolleges van antieke auteurs (in vertaling) en mythologie. Voor hem is de doorwerking van de Klassieke Oudheid en het grensvlak van godsdiensthistorie en met name de Jungiaanse psychologie een inspiratiebron en bijzonder aandachtspunt ten aanzien van de Vrijmetselarij.