Vrijmetselaarsloge Humaniteit

Vrijmetselarij is een inspirerende omgeving om tot jezelf te komen. Eén avond per week stap je even buiten de 24-uurs economie om in je Loge te kijken naar de spirituele kwaliteit van je leven..

"Wij zoeken naar verbinding"

Door inwijdingen in de eeuwenoude bouwsymboliek kom je tot verrassende inzichten en geestelijke verdieping. Daarover praat je met andere vrijmetselaren. Wellicht zie je aanleiding daardoor bakens in je leven te verzetten. Vrijmetselarij is ook werken aan de groei van je eigen persoonlijkheid en daardoor meer kunnen betekenen voor de maatschappij als geheel.

De vrijmetselarij biedt mensen die openstaan voor visies van anderen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing en broederschap en daardoor tot een betere samenleving.

Wij zoeken naar verbinding en verdieping binnen een besloten vereniging. Vrijmetselarij is een poging om door te dringen tot de diepste en hoogste waarden van het leven. Zij biedt daartoe de bijzondere weg van symbolieke beleving in een, in de vrijmetselaarswerkplaats beoefende ritus.