USP

Loge Humaniteit kent de volgende unique selling points:

 

Veilig,

Men weet zich veilig door gemeenschappelijke uitgangspunten, de zgn mores.

 

Open,

Openheid is mogelijk door de veiligheid en beslotenheid

 

Kwetsbaar,

Beslotenheid en veiligheid maken dat leden zich kwetsbaar durven op te stellen

 

Eerlijk,

Eerlijkheid en integriteit zijn kernwaarden binnen de VM.

 

Divers,

Wij streven naar zo veel mogelijk diversiteit qua beroepen, politieke en theologisch / filosofische opvattingen.

 

Inspirerend

Doel is van elkaar te leren.