Vrijmetselaarsloge meppel zet de deuren open - 01-03-15

 

Meppel – De Vrijmetselaarsloge Humaniteit in Meppel organiseert op 3 maart voor het eerst samen met loge Aletheia in Kampen een open avond voor belangstellenden.

 

Inwijdingen, gebruik van symboliek in het dagelijks leven en gesprekken over zingeving en levensvragen komen aan de orde tijdens de bijeenkomst op 3 maart vanaf 19.30 uur terecht schouwburg Ogterop in Meppel.

 

De Kamper dagloge maakt deel uit van de Orde van Weefsters, die verwant is aan de Vrijmetselarij. Beide organisaties leggen via inwijdingen en symboliek de nadruk op persoonlijke groei en de verplichting zich in de buitenwereld te verbinden met de medemens.

 

De voorlichtingsavond, die om 20.00 uur begint, omvat naast een inleiding over de vrijmetselarij, cabaret van de Weefsters en bespreking van een aantal stellingen.