Vrijmetselaarsloge 'Humaniteit' bestaat honderd jaar

enri Dalstra, voorzitter Loge Humaniteit. – Paul Mellaart

Meppel – Na eeuwen verdachtmakingen, uitsluiting en vervolging hangen vrijmetselaars hun lidmaatschap van een loge vaak niet aan de grote klok.