Media

2015 – 03 -01 Vrijmetselaarsloge Meppel zet de deuren open

Loge Humaniteit in Meppel. (Archieffoto) © Frens Jansen

Meppel – De Vrijmetselaarsloge Humaniteit in Meppel organiseert op 3 maart voor het eerst samen met loge Aletheia in Kampen een open avond voor belangstellenden.

Inwijdingen, gebruik van symboliek in het dagelijks leven en gesprekken over zingeving en levensvragen komen aan de orde tijdens de bijeenkomst op 3 maart vanaf 19.30 uur terecht schouwburg Ogterop in Meppel.

De Kamper dagloge maakt deel uit van de Orde van Weefsters, die verwant is aan de Vrijmetselarij. Beide organisaties leggen via inwijdingen en symboliek de nadruk op persoonlijke groei en de verplichting zich in de buitenwereld te verbinden met de medemens.

De voorlichtingsavond, die om 20.00 uur begint, omvat naast een inleiding over de vrijmetselarij, cabaret van de Weefsters en bespreking van een aantal stellingen.

 

Bron: Hoogeveensecourant

 

2013-10-19 Vrijmetselaarsloge 'Humaniteit' bestaat honderd jaar.

Henri Dalstra, voorzitter Loge Humaniteit. – Paul Mellaart

Meppel – Na eeuwen verdachtmakingen, uitsluiting en vervolging hangen vrijmetselaars hun lidmaatschap van een loge vaak niet aan de grote klok.

Bron: Meppelercourant

2013-11-02 Vrijmetselaarssymbolen uit de klassieke oudehid onthuld

Taal en teken. Vrijmetselaarssymbolen uit de klassieke oudheid onthuld – lezing door Dr. H. Schoonhoven : Loge Humaniteit te Meppelloge logo

Wanneer: 2 november 2013 @ 11:00 – 13:00
Waar:Schouwburg Ogterop Meppel
Kosten: € 2,50 p.p. incl. koffie/thee/fris

Lezing 4 uit de lezingencyclus van het 100 jarig bestaan van de Vrijmetselaarsloge Humaniteit te Meppel

Onderwerp: Taal en Teken, Vrijmetselaars symbolen  uit de Klassieke Oudheid onthuld!
Spreker:  Dr. Henk Schoonhoven

Dr. Henk Schoonhoven was tot 1992 universitair docent bij de vakgroep Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijks- universiteit Groningen waar hij in1980 promoveerde. Naast wetenschappelijke publicaties en edities vertaalde hij ondermeer de Aeneïs van Vergilius en de Octavia (op naam) van Seneca.Sinds 1992 verzorgt hij voor de Seniorenacademie (Hovo) Groningen, Friesland & Drenthe cursussen op het gebied van de antieke cultuur in de ruimste zin zoals algemene inleidingen in de cultuur van Griekenland en Rome, lectuurcolleges van antieke auteurs (in vertaling) en mythologie. Voor hem is de doorwerking van de Klassieke Oudheid en het grensvlak van godsdiensthistorie en met name de Jungiaanse psychologie een inspiratiebron en bijzonder aandachtspunt ten aanzien van de Vrijmetselarij.

Achtergrondinformatie:

Wij herkennen zonder moeite bepaalde tekens als wij bijvoorbeeld op een station of in een ziekenhuis lopen. Daar zijn tekens eenduidig – en ze moeten dat ook zijn. Maar tekens kunnen door persoonlijke ervaringen en indrukken verschuiven naar een emotionele beleving. Dan bewegen ze zich in de richting van een symbool.

Onderwerp van deze lezing is de verkenning van symbolen die in de Vrijmetselarij gangbaar zijn en die bij buitenstaanders vaak enig onbehagen oproepen, zoals bijvoorbeeld de passer en winkelhaak en het zogenaamde Alziend Oog.

Dr. Henk Schoonhoven zal u toelichten hoe deze symbolen vanuit de Klassieke Oudheid via de Renaissance deel zijn gaan uitmaken van de Europese cultuur – en daarmee van de Vrijmetselarij.

Door zijn grote kennis van de antieke taal en cultuur én van de vrijmetselarij, is Henk Schoonhoven als geen ander in staat om deze verbintenissen te duiden en u op aansprekende wijze te verklaren.

Bron: dezinzoekers.nl

2006-10-05 Plaatsing bank in het Balloërveld startsein tot viering van 250 jaar Vrijmetselarij

5 oktober 2006bank

Met de plaatsing van een bank langs het Pieterpad op het Balloërveld is donderdagmiddag in Drenthe het startsein gegeven voor de viering van 250 jaar vrijmetselarij in Nederland. In gezelschap van leden van de Asser loge Moed en Volhar-ding, de heer Bakker namens de organisatie van het Pieterpad, en enkele leden van de Emmer en Meppeler loges droeg de Asser voorzitter M. Assies de bank over aan de heer Postma van Staatsbosbeheer.

De groene bank met poten bestaande uit de twee belangrijkste symbolen van de vrijmetselarij, namelijk de passer en winkelhaak, naar ontwerp van Ir. Bob Groen, werd stevig verankerd langs een zandpad op de heide geplaatst. In totaal worden vier van deze banken langs het Pieterpad in Drenthe geplaatst, elkeen door de vier loges die Drenthe rijk is.

Reizen is namelijk ook  een thema dat  in de gebruiken binnen de vrijmetselarij steeds weer terugkomt. Ten tijde van de kathedralenbouwers reisden de vrije metselaren van werkplaats naar werkplaats om nieuwe ervaringen op te doen en zich meer te bekwamen in het bewerken van stenen beelden.

En zo wordt de link gelegd naar de moderne reiziger langs het Pieterpad die ter ontspanning zijn weg vindt door het veld. De banken moeten een plaats zijn om even uit te rusten zoals ook de vrijmetselaarsloges beogen onder andere een rustpunt te zijn in een hectische samenleving.

Al enkele eeuwen zijn vrijmetselaren actief in Nederland en met de oprichting 250 jaar geleden van de groot loge ( overkoepelend orgaan),vindt er een aantal festiviteiten plaats. Zo openen alle loges op zaterdag 7 oktober de deuren van hun verenigingsgebouwen.

Ook de Asser loge, die zelf recentelijk nog zijn  125-jarig bestaan vierde, houdt zaterdag aan de Esstraat 42 A Open Huis. Later in de maand wordt er in Meppel voor de Drentse loges een speciaal concert gegeven.

Bron: asserjournaal.nl