4 mei herdenking

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien, zowel militairen als burgers. Vrijmetselaren hebben redenen genoeg om nadrukkelijk stil staan bij de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de onderdrukking waarmee dat gepaard ging.

 

Vrijheid van meningsuiting was in strijd met de ideologie van de bezetter. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht op een eigen ‘waarheid’, gaat uit van tolerantie. De vrijmetselarij werd in de Tweede Wereldoorlog daarom verboden, de logegebouwen in beslag genomen, vaak vernield en veel leden werden vervolgd.

 

De Grootmeester van de Orde is als genodigde jaarlijks aanwezig bij de nationale herdenking op de Dam. Op 4 mei wordt er namens Vrijmetselaren in meerdere gemeenten een krans gelegd