Humaniteit

Verloop tot 1940

Het is al eerder vermeld en veel Loges in Nederland hebben met hetzelfde probleem te kampen. De archieven, aantekeningen, notulen, ledenlijsten etc. zijn in 1940 voor het grootste gedeelte verloren gegaan. Hier en daar zijn enkele fragmenten terug gevonden. Samen met gesprekken die gevoerd konden worden met de enkelen, die de vooroorlogse tijd zelf hebben meegemaakt, is nog iets van de sfeer van toen te reproduceren

Zo had “Humaniteit” in 1920 een ledenlijst met 27 namen. Dat getuigt van een bloeiend Logeleven. In die jaren werden resp. Tulp in 1920 en een jaar later in 1921 De Sitter benoemd tot Meester van Eer. Nu nog begrijpelijk, omdat bijvoorbeeld een deel van de huidige bibliotheek bestaat uit boeken, die gezien het vignet van Tulp afkomstig zijn, terwijl in Den Haag de naam van De Sitter nog steeds met een zeker ontzag wordt uitgesproken

Niet alleen voor “Humaniteit”,maar veel meer voor de hele Orde, is De Sitter van groot belang geweest.

Voor de Steenwijker broeders was er kennelijk aanleiding om op 21 februari 1920 een maçonnieke kring “De Broederketen” op te richten. Tot 1940 heeft deze kring onder leiding van Thesingh gewerkt. Na 1945 is er in de archieven van de Orde geen bestuur meer terug te vinden en na 1950 wordt de kring zelfs niet meer genoemd. Wellicht omdat de Loge in die periode zelf niet veelleden telde

Rond de jaren 1928 heeft “Humaniteit” over “eigen” lokaliteiten de beschikking gehad.Bloksma

Op de eerste verdieping van het tegenwoordige hotel “Gruppen” (voorheen “Bloksma”) aan de Parallelweg, tegenover het NS-station, zijn bij een verbouwing enige ruimtes voor “Humaniteit” ingericht. Een volledige ingerichte tempel en een mooie voorhof waren in ieder geval aanwezig. Waarschijnlijk omdat de toenmalige voorzitter Stheeman aan de eigenaar van het hotel financiële steun verleende onder voorwaarde, dat de Loge over enige faciliteiten kon beschikken.

 

Uit een verslag van de jaarvergadering van de “Maç. Vereniging tot bestudering van symbolen en ritualen” blijkt onder meer, dat op 19 en 20 mei 1928 deze vergadering werd gehouden in de lokaliteiten van de A. ‘. L.’. Humaniteit. Op zaterdagavond was er, ook voor niet-leden, onder leiding van de voorzittend meester van de Loge, Stheeman, een bouwstuk”Enige gedachten over Tempelbouw”.

De vergadering werd in Meppel gehouden op verzoek van De Sitter. Behalve aan diepgaande gedachtewisselingen, werd ook aandacht besteed aan meer profane zaken. Zo werd ‘s zondags – na afloop van de vergadering – een rijtoer gemaakt door de omgeving, waarbij Giethoorn, Steenwijk, Frederiksoord en Havelte werden bezocht in auto’s, door leden van “Humaniteit”beschikbaar gesteld.

De bibliotheek bestond uit 508 boeken, die door de verschillende leden persoonlijk waren aangeschaft en die na onderlinge circulatie aan de Loge werden aangeboden,ter opname in de bibliotheek.

In 1938 moet op min of meer officiële wijze het 25-jarig jubileum zijn herdacht. Daarvan is helaas geen verslag gevonden. Slechts een bronzen legpenning, gezet in een marmeren voetstuk, vermeldende de data 15-6-1913 en 15-6-1938 getuigt ervan, dat dit feest niet ongemerkt voorbij is gegaan.