Humaniteit

Open-avond Vrijmetselarij in Meppel - Is het misschien iets voor u?

Maandag 9 april houdt Vrijmetselaarsloge Humaniteit een open avond in gebouw de Poele, Groen van Prinstererstraat 1a in Meppel.

Zoals wellicht bekend, vierde de Vrijmetselarij in 2017 het 300-jarig bestaan.

Hoe komt deze club aan zo’n lange adem?

Wim van de Ven geeft inzicht.

Wat maakt Vrijmetselarij zo waardevol?

Het zou zo maar kunnen dat elk lid u daar een ander antwoord op geeft. De Vrijmetselarij heeft namelijk vele aspecten.

Maar wat is dan het wezenlijke? Iemand die dit helder onder woorden kan brengen is Wim van de Ven. Het voormalige lid van het hoofdbestuur houdt de lezing in Meppel voor alle geïnteresseerden.


Eerst luisteren, en dan: compareren

Niet discussiëren, maar compareren. Dat is wat vrijmetselaren doen, na een lezing. We gaan in gesprek en leggen onze vragen, gedachten en denkbeelden naast die van de spreker.

Doel is niet: anderen overtuigen van je gelijk, maar meer inzicht verschaffen.

Wat is de essentie van de Vrijmetselarij

Van de Ven: ”Wij zeggen zelf: het beoefenen van de hoogste levenskunst. Wij zoeken samen naar waarheid, naar wezenlijke dingen in het leven.”

Is het een levensbeschouwing

“Wij spreken van een geestesrichting. We geloven in een ‘ordenend principe’. Het staat je natuurlijk vrij dat zelf ‘God’ te noemen; we erkennen namelijk de zoektocht van elk individu.

We hebben geen pasklare antwoorden, maar proberen elkaars’ ideeën te doorgronden en te toetsen.”

Unieke inspiratiebron

Wat is maakt de Vrijmetselarij zo anders?

“We zijn vooral uniek in ons gebruik van ritualen en symbolen. Woorden schieten vaak tekort. Gebaren en houdingen zoals bij onze ritualen, zijn dan veelzeggender.

Zo ook symbolen – die zijn gewoner dan je denkt: bijvoorbeeld een verkeerslicht of een trouwring.

Van ons zijn de passer en winkelhaak bekend: met passen en meten kom je tot een rechte verhouding met je omgeving.

Naast deze bouwsymboliek met constructief karakter, hebben we de lichtsymboliek.

De kathedralenbouwers die aan de basis stonden van onze geestesrichting, streefden naar grote ramen voor meer licht en helderheid, ook in overdrachtelijke zin.”

 

Kun je Vrijmetselarij een inspiratiebron noemen?

“Ja, het is heel waardevol. Hier leer ik mezelf beter kennen en dingen over mezelf die ik nergens anders kan vinden.

Ik kan aspecten ontwikkelen waar ik normaal niet aan toekom. Vrijmetselarij is een moment van rust in een jachtig bestaan dat leidt tot nieuwe inzichten.”

20180124-windwijzer-Zuideinde-105

Meer weten?

Iedereen is welkom op maandag 9 april, 20.00 uur, in gebouw de Poele, Groen van Prinstererstraat 1-A, te 7942 CW Meppel.

Om een indruk te krijgen van het aantal gasten verzoeken wij u even een mail te sturen naar: logevoorlichter@gmail.com